Dojo Etiquette

                                                            

DOJO ETIQUETTE

Het begint bij jezelf
In de dojo is de sfeer vriendelijk en ontspannen, maar er gelden wel een aantal belangrijke afspraken. Deze zorgen ervoor dat iedereen zo aangenaam en veilig mogelijk kan trainen. We noemen dit dojo etiquette of reigi.
Sommige van deze regels zijn eeuwenoud en worden niet altijd even streng toegepast, maar ze maken wel deel uit van de aikido traditie. Hou je er dus aan, het is een vorm van respect voor je leraars en medestudenten.
Let niet te veel op de fouten die een ander maakt, maar probeer jezelf waar nodig te verbeteren.

Naar de dojo komen
Zorg dat je zo’n 10 minuten voor de les begint in de dojo bent. Dan kun je je rustig omkleden en bijvoorbeeld nog eens naar ’t toilet gaan of wat oefeningen herhalen.

Kleding
Zie erop toe dat je keikogi (pak) en je obi (band) juist zitten vóór je de mat op komt. Weet je niet hoe het moet, vraag het aan iemand die het wel weet. Dit geldt ook voor je hakama.
Was regelmatig je pak, hou je nagels kort, draag geen sierraden tijdens de training en bind lang haar op een staartje.

Binnenkomen van de dojo
Buig bij de ingang in de richting van het portret van O’Sensei, zet je zori’s (schoeisel) naast elkaar, loop naar de hoek van de tatami (mat) en groet in seiza (op je knieën) nogmaals voor het portret van O’Sensei.

Begin van de les
Iedereen gaat in seiza zitten, langs links bij het binnenkomen de hoogste graad, langs rechts de laagste graad. We groeten eerst het portret van O’Sensei en vervolgens de leraar. Tijdens deze laatste groet zeggen we “onegaishimas” (ik verzoek U om een les).
Er volgen nu opwarmingsoefeningen, doe zo goed mogelijk na wat getoond wordt.

Tijdens de les
Voor je met iemand aan een oefening begint groet je mekaar. Ook als je wisselt van partner of als je de oefening onderbreekt.
Een Aikidoka met een lagere graad vertelt nooit een Aikidoka met een hogere graag hoe een uitvoering moet gebeuren. Dit is uiterst respectloos.
Als je hulp nodig hebt van de leraar, roep hem niet maar wacht tot hij dicht genoeg is.
Tracht een uitleg tot het uiterste minimum te brengen: Aikido is vooral doen doen doen.
Niet spelen op de mat. Niet luid babbelen, een conversatie is mogelijk, hou het beperkt en spreek stil.
Als de leraar “Yame” (stop) roept of een ander signaal gebruikt (in de handen klappen bvb.): groet je partner zo snel mogelijk af en neem je plaats in de rij. Verlaat de tatami nooit zonder geldige toestemming (behalve als je duizelig of ziek bent).

Te laat komen
ls je te laat komt, stap dan niet zomaar de mat op. Doe enkele opwarmingsoefeningen en zet je in seiza aan de rand van de tatami en wacht tot de leraar je de toestemming geeft.

Eerder weggaan
Als je eerder weg wilt, ga dan eerst even langs bij de leraar. Vergeet niet te buigen voor het portret van O’Sensei voor je weggaat!

Einde van de les
Wanneer de leraar het einde van de les aankondigt: weer netjes op een rij in seiza gaan zitten, zoals bij het begin van de les. Nu eerst weer in navolging van de leraar het portret groeten. Dan de leraar.
Bij het groeten van de Sensei of de leraar is het gebruikelijk “Domo arigato gozaimashita” te zeggen. Dit betekent dat je hem of haar bedankt voor de les.

Opbergen van de matten
ooraleer we de matten wegbergen vouwen we eerst onze hakama op op de mat. Indien je nog geen hakama draagt begin je al met het wegbergen van de matten zonder dat je de anderen stoort tijdens het vouwen van de hakama.

Verlaten van de dojo
Bij het verlaten van de dojo maak je een buiging met het aangezicht naar de dojo.

Geheugensteuntje
• Kom op tijd.
• Verschijn netjes (gekleed) in de dojo.
• Groet voor je de mat op komt.
• Kijk en luister goed naar sensei.
• Draag zorg voor jezelf en anderen.
• Help beginners, toon respect voor gevorderden.
• Geniet, maar vergeet niet te oefenen.
• Schreeuw niet onnodig.
• Groet voor je de mat afstapt.
• Laat de kleedkamer netjes achter